ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • XVII საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  ლიტერატურათმცოდეობის თანამედროვე პრობლემები
  ქუთაისი, საქართველო

  ქუთაისი შეუერთდა იუნესკოს შემოქმედებითი ქალაქების ქსელს ლიტერატურის მიმართულებით

  სიმპოზიუმის ორგანიზატორები:
  კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია (GCLA)
  თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
  ქალაქ ქუთაისის მერია

  თანამონაწილე ორგანიზაციები:
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  აკაკი წერეთელის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

  გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ XVII საერთაშორისო სიმპოზიუმში –
  ლიტერატურათმცოდეობის თანამედროვე პრობლემები
  მონაწილეობის მისაღებად.

  სიმპოზიუმს უმასპინძლებს ლიტერატურული ქალაქი ქუთაისი,
  2024 წლის 25-27 სექტემბერს.

  სიმპოზიუმის თემაა:
  პატარა ქვეყნების ლიტერატურები და თანამედროვე
  გლობალური სამყაროს გამოწვევები

  სიმპოზიუმის ფარგლებში იმუშავებს სექციები:

  • მსოფლიო ლიტერატურა და ნაციონალური ლიტერატურები;
  • ნაციონალური ლიტერატურა და რეგიონული ლიტერატურები;
  • ეთნიკური უმცირესობების მწერლობა. ლოკალური და გლობალური გამოწვევები;
  • თარგმანი როგორც ინტერკულტურული კომუნიკაციის ფორმა;
  • პატარა ქვეყნების საგამომცემლო პოლიტიკა ლიტერატურის სფეროში;
  • ლიტერატურა, როგორც შემოქმედებითი ინდუსტრია;
  • ლიტერატურის კომერციალიზაციის თანამედროვე ბერკეტები.

  სიმპოზიუმის ფარგლებში იმუშავებს მრგვალი მაგიდის სექციები:

  • ქუთაისი – ქართული მოდერნიზმის სამშობლო;
  • ქუთაისელი მწერლები მე-20 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში (პროზა, პოეზია, დრამატურგია და სხვ).
  •ავანგარდი და პატარა ქვეყნები: H2SO4 ის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი მრგვალი მაგიდა (მოდერატორი – ბელა წიფურია).
  •პატარა ქვეყნების ლიტერატურები თუ პატარა ლიტერატურები? (მოდერატორი – იორდან ლუცკანოვი)

  სიმპოზიუმის მონაწილეთათვის დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები:

  • სიმპოზიუმის მონაწილეთა მიღების ცერემონიალი ქალაქ ქუთაისის მერიაში;
  • შეხვედრა ადგილობრივ საუნივერსიტეტო წრეებთან;
  • შეხვედრები თანამედროვე ქართველ მწერლებთან, მთარგმნელებთან, გამომცემლებთან;
  • ვიზიტები ადგილობრივ მუზეუმებსა და გალერეებში.

  სიმპოზიუმი ჩატარდება დასწრებული მონაწილეობის ფორმატში.
  სიმპოზიუმის სამუშაო ენები:
  ქართული, ინგლისური.

  გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა (იხ. დანართი) და გამოგზავნოთ თეზისები ქართულ და ინგლისურ ენაზე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: rustaveliconference@gmail.com
  თეზისების მიღების ბოლო ვადაა 2024 წლის 30 მაისი
  თეზისები იგზავნება ორ ენაზე: ქართულად და ინგლისურად
  (ყურადღება მიაქციეთ ინგლისური ტექსტის ხარისხს!)
  თეზისების მოცულობა – 250 სიტყვა. ორივე ენაზე შრიფტი – Sylfaen. შრიფტის ზომა – 10, ინტერვალი – 1.
  სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი იტოვებს მონაწილეთა შერჩევის უფლებას.
  შედეგების შეტყობინების ბოლო ვადა არის 2024 წლის 30 ივნისი.
  შერჩეული მონაწილეებისათვის დაწესებულია სარეგისტრაციო გადასახადი:
  • უცხოელი მეცნიერებისათვის – 90 ევრო

  ქართველი მეცნიერებისათვის:
  • მოხსენებით გამომსვლელთათვის – 90 ლარი;
  • თანაავტორობით გამომსვლელთათვის (ორი თანაავტორი) – 140 ლარი;
  • სტუდენტებისათვის (მაგისტრანტი, დოქტორანტი) – 60 ლარი;
  • სტუდენტებისათვის (თანაავტორობით) – 100 ლარი.

  აკაკი წერეთელის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების სარეგისტრაციო გადასახადს, მათი მოხსნებების მიღების შემთხვევაში, დაფარავს ქალაქ ქუთაისის მერია.

  სარეგისტრაციო გადასახადი მოხსენებით გამომსვლელთათვის ითვალისწინებს შემდეგს:
  • სიმპოზიუმის პროგრამის გამოცემა (ბეჭდური, ელექტრონული);
  • სიმპოზიუმის თეზისებისა და პროგრამის გამოცემა (ელექტრონული),რომლებსაც მიენიჭება DOI სარეგისტრაციო ნომერი და განთავსდება GOOGLE SCHOLAR-ის ბაზაში.
  • ყავა-ჩაის შესვენებები სიმპოზიუმის დღეებში.

  რჩეული მოხსენებები, სტატიების სახით, დაიბეჭდება საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში „სჯანი“, რომელიც განთავსებულია CEEOL, VABB-SHW, ERIH PLUS-ის და EBSCO-ს ბაზებში, და მინიჭებული აქვს DOI სარეგისტრაციო ნომერი.
  დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტს აღნიშნულ ელექტრონულ მისამართზე: rustaveliconference@gmail.com