ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • XV საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  ლიტერატურათმცოდეობის თანამედროვე პრობლემები

  თბილისი, საქართველო

  სიმპოზიუმის ორგანიზატორები:

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
  კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია (GCLA)

  გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ XV საერთაშორისო სიმპოზიუმზე –
  „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
  რომელიც ჩატარდება 2021 წლის 22-24 სექტემბერს.


  XV საერთაშორისო სიმპოზიუმის თემაა:

  ლიტერატურა და პანდემია.
  ისტორიული და თემატური გამოცდილება

  სიმპოზიუმის ფარგლებში იმუშავებს სექციები:

  • თანამედროვე მსოფლიო მწერლობა პანდემიის პირობებში (პროზა, პოეზია, დოკუმენტური პროზა და სხვ.).
  • პანდემია – ტექსტის თემა.
  • ისტორიული გამოცდილება:  ლიტერატურული შედევრების შექმნის პირობები და მიზნები პანდემიის დროს.
  • კლასიკური „პანდემიური“ ტექსტების რეფლექსირება დღევანდელ ლიტერატურულ პროცესში.
  • „კარანტინი“ და „იზოლაცია“’ ლიტერატურაში.
  • პანდემიის, როგორც მოულოდნელი განსაცდელის გავლენა მსოფლიო და ქართულ კრიტიკასა და პუბლიცისტიკაზე.
  • ლიტერატურის სწავლების მეთოდების ცვლილება (უნივერსიტეტებსა და სკოლებში) პანდემიის პირობებში.
  • პანდემიის პირობებში საქართველოში შემუშავებული ლიტერატურის სწავლების  მეთოდების შესაბამისობა საერთაშორისო გამოცდილებასთან.

  სიმპოზიუმის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული.

  სიმპოზიუმის სტუმრები იქნებიან მწერლები სხვადასხვა ქვეყნებიდან.

  კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული საფრთხეების გამო, სიმპოზიუმი გაიმართება ონლაინ ფორმატში (Zoom). ეს ფორმატი გულისხმობს სიმპოზიუმის მონაწილეების ონლაინ ინტერაქტიულ ჩართვას სიმპოზიუმის მუშაობაში.

  გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა და ატვირთოთ თეზისები.

   სიმპოზიუმზე რეგისტრაცია

  დაიწყება 1-ლი თებერვლიდან

  თეზისიები იტვირთება ორ ენაზე: ქართულად და ინგლისურად

  (ყურადღება მიაქციეთ  ინგლისური ტექსტის ხარისხს!)

  მოცულობა – 250 სიტყვა. ორივე ენაზე შრიფტი – Sylfaen. შრიფტის ზომა – 10, ინტერვალი – 1;

  *ატვირთვის ბოლო ვადა – 30 ივნისი, 2021.

  *არასწორად ატვირთული თეზისები და სარეგისტრაციო ფორმა არ განიხილება!

  • მონაწილეებს შეარჩევს სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი
  • შედეგების შეტყობინების ბოლო ვადა – 10 ივლისი, 2021

  შერჩეული მონაწილეებისათვის დაწესებულია სარეგისტრაციო გადასახადი:

  ქართველი მეცნიერებისათვის:

  • მოხსენებით გამომსვლელთათვის – 50 ლარი;
  • თანაავტორობით გამომსვლელთათვის (ორი თანაავტორი, ფიზიკურად ან ონლაინ) – 80 ლარი.

  მოხსენების ხანგრძლივობა (გარდა პლენარული მოხსენებებისა) – 15 წთ.

  საბანკო ანგარიში დაეგზავნებათ შერჩეულ მონაწილეებს!

  სარეგისტრაციო გადასახადი ითვალისწინებს შემდეგს:

  • სიმპოზიუმის ონლაინ მუშაობის მომსახურება;
  • სიმპოზიუმის მასალების გამოცემა (პროგრამა, მოხსენებათა კრებული);

  სიმპოზიუმის დასრულების შემდეგ გამოიცემა სიმპოზიუმის მასალების კრებული, რომელსაც მიენიჭება DOI სარეგისტრაციო ნომერი და განთავსდება GOOGLE SCHOLAR-ის ბაზაში.

  რჩეული მოხსენებები, სტატიების სახით, დაიბეჭდება საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალში სჯანი, რომელიც განთავსებულია CEEOL, VABB-SHW, ERIH PLUS-ის და EBSCO-ს ბაზებში.

  დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტს აღნიშნულ ელექტრონულ მისამართზე:

  tbilisisymposium2020@gmail.com