ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • რაჰილია გაებულაევა (აზერბაიჯანი)

  ბაქოს სლავისტიკის უნივერსიტეტი

  კონრად გუნეში (დიდი ბრიტანეთი)

  ლონდონის ინტერდისციპლინური კვლევების ცენტრი

  იორდან ლუცკანოვი (ბულგარეთი)

  ლიტერატურის ინსტიტუტი, ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემია

  გაგა ლომიძე (საქართველო)

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  ალექსანდრ სტროევი (საფრანგეთი)

  უნივერსიტეტი ახალი სორბონა