ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • გაგა ლომიძე
  (საქართველო)

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  პლენარული მომხსენებელი

  ლუჩია ბოლდრინი
  (დიდი ბრიტანეთი)

  ინგლისური ლიტერატურისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის პროფესორი, გოლდსმიტი, ლონდონის უნივერსიტეტი

  პლენარული მომხსენებელი

  ალექსანდრ სტროევი
  (საფრანგეთი)

  უნივერსიტეტი ახალი სორბონა პარიზი 3

  პლენარული მომხსენებელი

  ბელა წიფურია
  (საქართველო)

  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  პლენარული მომხსენებელი/მრგვალი მაგიდის მოდერატორი

  იორდან ლუცკანოვი
  (ბულგარეთი)

  ლიტერატურის ინსტიტუტი, ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემია

  პლენარული მომხსენებელი/მრგვალი მაგიდის მოდერატორი

  კონრად გუნეში
  (დიდი ბრიტანეთი)

  ლონდონის ინტერდისციპლინური კვლევების ცენტრი

  პლენარული მომხსენებელი/თემატური სექციის ხელმძღვანელი

  რაჰილია გაებულაევა
  (აზერბაიჯანი)

  ბაქოს სლავისტიკის უნივერსიტეტი

  პლენარული მომხსენებელი/თემატური სექციის ხელმძღვანელი