ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • ლილია შუტიაკი

  იური ფედკოვიჩის სახელობის  ეროვნული უნივერსიტეტის
  ჟურნალისტიკის დეპარტამენტის
  ასოცირებული  პროფესორი
  (ჩერნოვცი, უკრაინა)

  რომან ძიკი

  იური ფედკოვიჩის სახელობის  ეროვნული უნივერსიტეტის
  მსოფლიო ლიტერატურისა და ლიტერატურის  თეორიის დეპარტამენტის
  ასოცირებული პროფესორი
  (ჩერნოვცი, უკრაინა)

  ნანა გაფრინდაშვილი

  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი
  (თბილისი, საქართველო )

  თეო ხატიაშვილი

  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების სკოლის პროფესორი
  (თბილისი, საქართველო)

  ბენედიქტ კალნაჩი

  ლიტერატურის, ფოლკლორისა და ხელოვნების ინსტიტუტის
  ლიტერატურის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
  (რიგა, ლატვია)

  დავით ანდრიაძე

  ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,
  კულტუროლოგი, ხელოვნებათმცოდნე, კრიტიკოსი, ესეისტი
  (თბილისი, საქართველო)