ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • მირანდა ტყეშელაშვილი

    თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი, ინსტიტუტის სწავლული მდივანი