ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • ლელა წიფურია

    თსუ ვიზუალური ხელოვნების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის პროფესორი