ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • გაგა ლომიძე
    • შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი
    • კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის (GCLA) პრეზიდენტი
      (თბილისი, საქართველო)