ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • სამეცნიერო კომიტეტი

  ირმა რატიანი (თავმჯდომარე)

  • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი
  • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
  • კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულიასოციაციის (GCLA) პრეზიდენტი
   (თბილისი, საქართველო)

  ჯაბა სამუშია (თანათავმჯდომარე)

  • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
  • პროფესორი
   (თბილისი, საქართველო)

  გაგა ლომიძე

  • შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი
  • კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის (GCLA) პრეზიდენტი
   (თბილისი, საქართველო)

  პენკა ვატოვა

  • ფილოლოგიის დოქტორი,
   ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ბულგარული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი
   (სოფია, ბულგარეთი)

  ბენედიქტ კალნაჩი

  • ლატვიის ლიტერატურის, ფოლკლორისა და ხელოვნების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
   (რიგა, ლატვია)

  მანანა კვაჭანტირაძე

  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის განყოფილების ხელმძღვანელი

  (თბილისი, საქართველო)

  რომან ძიკი

  • ჩერნოვცის იური ფედკოვიჩის სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი
   (ჩერნოვცი,უკრაინა)

  თეო ხატიაშვილი

  • კინომცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
   (თბილისი, საქართველო)

  დავით ანდრიაძე

  • ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,
   კულტუროლოგი, ხელოვნებათმცოდნე, კრიტიკოსი, ესეისტი
   (თბილისი, საქართველო)

  ნანა გაფრინდაშვილი

  • თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი
   (თბილისი, საქართველო)

  მარია ფილინა

  • ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.
   პოლონური დიასპორის თავმჯდომარე.
   (თბილისი, საქართველო)

  რახილა გაიბულაევა

  • ბაქოს სლავისტიკის უნივერსიტეტის პროფესორი,
   კომპარატივისტული ლიტერატურის აზერბაიჯანის ასოციაციის პრეზიდენტი
   (ბაქო, აზერბაიჯანი)

  იურატე ლანდსბერგიტე-ბეხერი

  • ფილოლოგიის დოქტორი ლიტვური კულტურის კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-
   თანამშრომელი
   (ლიტვა, ვილნიუსი)

  დოდო ჭუმბურიძე

  • ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ისტორიის მიმართულების ხელმძღვანელი
   (თბილისი, საქართველო)

  საორგანიზაციო კომიტეტი

  მაკა ელბაქიძე (თავმჯდომარე)

  • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე
  • თსუ პროფესორი

  ლელა წიფურია

  თსუ ვიზუალური ხელოვნების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის პროფესორი

  მაია ჯალიაშვილი

  შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

  თათია ობოლაძე

  შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის განყოფილების  მეცნიერ თანამშრომელი;
  თსუ დოქტორანტი

  ირინე მოდებაძე

  შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

  მირანდა ტყეშელაშვილი

  • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სწავლული მდივანი;
  • ქართული ლიტერატურის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი

  ადა ნემსაძე

  თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის
  ქართული ლიტერატურის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი