ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • სამეცნიერო კომიტეტი

  ირმა რატიანი

  თავმჯდომარე
  თსუ შოთა რუსთაველის ქართულ ილიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი,
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
  კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულიასოციაციის (GCLA) პრეზიდენტი
  (თბილისი, საქართველო)

  ჯაბა სამუშია

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი
  (თბილისი, საქართველო)

  შალვა კირთაძე

  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი
  (ქუთაისი, საქართველო)

  გაგა ლომიძე

  თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი,
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
  (თბილისი, საქართველო)

  ბელა წიფურია

  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
  (თბილისი, საქართველო)

  რაჰილია გაებულაევა

  ბაქოს სლავური უნივერსიტეტის პროფესორი
  კომპარატივისტული ლიტერატურის აზერბაიჯანის ასოციაციის პრეზიდენტი
  (აზერბაიჯანი)

  ალექსანდრე სტროევი

  უნივერსიტეტი ახალი სორბონა პარიზი 3 პოფესორი
  (საფრანგეთი)

  საორგანიზაციო კომიტეტი

  მაკა ელბაქიძე

  (თავმჯდომარე)
  თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თსუ პროფესორი
  (თბილისი, საქართველო)

  სერგო სვანაძე

  აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი,
  (ქუთაისი, საქართველო)

  გიორგი ღვედაშვილი

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თსუ პროფესორი

  ნესტან კუტივაძე

  აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი

  ირინე მოდებაძე

  თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატვისტიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

  მირანდა ტყეშელაშვილი

  თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი, ინსტიტუტის სწავლული მდივანი

  თათია ობოლაძე

  თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატვისტიკის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი,
  საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი

  ლილი მეტრეველი

  თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატვისტიკის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი

  ადა ნემსაძე

  თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

  იორდან ლუცკანოვი

  (ბულგარეთი)
  ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ინსტიტუტის დოცენტი