ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • მეთინ ეკიჩი
    • დოქტორი, პროფესორი
    • ეგეს უნივერსიტეტის თურქული ფოლკლორის მიმართულების ხელმძღვანელი

    https://avesis.ege.edu.tr/metin.ekici/