ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • პანდემიის, როგორც მოულოდნელი განსაცდელის გავლენა მსოფლიო და ქართულ კრიტიკასა და პუბლიცისტიკაზე

  მომხსენებლები:

  1. ზოია ცხადაია

  საქართველო, თბილისი

  პოეტური ტექსტი – ეგზისტენციური საზრისის მარადიული პარადიგმა

  2. მარი წერეთელი

  საქართველო, თბილისი

  ხოლერას პანდემია, გაზეთ ,,ივერიის“ სარედაქციო პოლიტიკა და გაშუქების თავისებურებანი

  3. მაია ცერცვაძე

  საქართველო, თბილისი

  „ღარიბების ავადმყოფობა“, ქართველი მწერლები და ქართული მწერლობა

  4. მირანდა ტყეშელაშვილი

  საქართველო, თბილისი

  პანდემია – ეპიდემიების გავრცელებისა და ამ მოვლენის სოციალურ-პოლიტიკური კონტექსტის ასახვა მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ დემოკრატიულ პრესაში

  მოდერატორი – მარიამ გიორგაშვილი

  Meeting ID: 812 7810 6376

  Passcode: 817146

  Join Zoom Meeting

  https://us02web.zoom.us/j/81278106376?pwd=QjZ4S25peUUyd054ZXZNUnhGa0N0Zz09