ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • English
 • ქართული
 • გაგა ლომიძე

  • ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი
  • კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის (GCLA) პრეზიდენტი

  ელკა ტრაიკოვა

  • ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი
  • ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი

  ჯესიკა პრესმანი

  • ჯესიკა პრესმანი, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ლიტერატურისა და შედარებითი ლიტერატურის პროფესორი
  • დიგიტალური ჰუმანიტარიის ცენტრის დირექტორი