ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • ჰაიატე სოტომე

  მეცნიერების განვითარების იაპონური საზოგადოების მკვლევარი, კიოტოს უნივერსიტეტი (იაპონია)

  მარსელო პოტოკო

  სლოვენიოლოგიის კათედრა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პრიმორსკას უნივერსიტეტი

  კოპერი, სლოვენია

  სვეტლანა ანანიევა

  პროფესორი

  მ. ო. აუეზოვის სახელობის ლიტერატურისა და ხელოვნების ინსტიტუტის მსოფლიო ლიტერატურისა და საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების ხელმძღვანელი

  ალმატი, ყაზახეთი

  მერაბ ღაღანიძე

  პროფესორი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი