ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • XV საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები

    გამოიცა „XV საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები – ლიტერატურათმცოდეობის თანამედროვე პრობლემები“-ს ელექტრონული ვერსია.
    იხ. ბმულზე