ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • რომან ძიკი

  იური ფედკოვიჩის სახელობის  ეროვნული უნივერსიტეტის
  მსოფლიო ლიტერატურისა და ლიტერატურის  თეორიის დეპარტამენტის
  ასოცირებული პროფესორი
  (ჩერნოვცი, უკრაინა)