ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • დავით ანდრიაძე

    ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,
    კულტუროლოგი, ხელოვნებათმცოდნე, კრიტიკოსი, ესეისტი
    (თბილისი, საქართველო)