ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • ლილია შუტიაკი

  იური ფედკოვიჩის სახელობის  ეროვნული უნივერსიტეტის
  ჟურნალისტიკის დეპარტამენტის
  ასოცირებული  პროფესორი
  (ჩერნოვცი, უკრაინა)