ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • ლუჩია ბოლდრინი
    (დიდი ბრიტანეთი)

    ინგლისური ლიტერატურისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის პროფესორი, გოლდსმიტი, ლონდონის უნივერსიტეტი

    პლენარული მომხსენებელი