ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • იორდან ლუცკანოვი
    (ბულგარეთი)

    ლიტერატურის ინსტიტუტი, ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემია

    პლენარული მომხსენებელი/მრგვალი მაგიდის მოდერატორი