ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • თეო ხატიაშვილი

    ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების სკოლის პროფესორი
    (თბილისი, საქართველო)