ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • ბელა წიფურია
    (საქართველო)

    ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

    პლენარული მომხსენებელი/მრგვალი მაგიდის მოდერატორი