ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • ალექსანდრ სტროევი
    (საფრანგეთი)

    უნივერსიტეტი ახალი სორბონა პარიზი 3

    პლენარული მომხსენებელი