ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • პენკა ვატოვა
  • ფილოლოგიის დოქტორი,
   ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ბულგარული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი
   (სოფია, ბულგარეთი)