ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • დავით ანდრიაძე
  • ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი,
   კულტუროლოგი, ხელოვნებათმცოდნე, კრიტიკოსი, ესეისტი
   (თბილისი, საქართველო)