ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • რომან ძიკი
    • ჩერნოვცის იური ფედკოვიჩის სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი
      (ჩერნოვცი,უკრაინა)