ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • მარია ფილინა
  • ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.
   პოლონური დიასპორის თავმჯდომარე.
   (თბილისი, საქართველო)