ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • თეო ხატიაშვილი
    • კინომცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
      (თბილისი, საქართველო)