ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • შალვა კირთაძე

    აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი
    (ქუთაისი, საქართველო)