ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • სერგო სვანაძე

    აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი,
    (ქუთაისი, საქართველო)