ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • რუსუდან ჩოლოყაშვილი

    შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის ს განყოფილების ხელმძღვანელი

    (თბილისი, საქართველო)