ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • მაკა ელბაქიძე

    (თავმჯდომარე)
    თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თსუ პროფესორი
    (თბილისი, საქართველო)