ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • იურატე ლანდსბერგიტე-ბეხერი
  • ფილოლოგიის დოქტორი ლიტვური კულტურის კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-
   თანამშრომელი
   (ლიტვა, ვილნიუსი)