ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • ირმა რატიანი

  თავმჯდომარე
  თსუ შოთა რუსთაველის ქართულ ილიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი,
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
  კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულიასოციაციის (GCLA) პრეზიდენტი
  (თბილისი, საქართველო)