ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • ირმა რატიანი (თავმჯდომარე)
  • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი
  • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
  • კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართულიასოციაციის (GCLA) პრეზიდენტი
   (თბილისი, საქართველო)