ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • იორდან ლუცკანოვი

    (ბულგარეთი)
    ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ინსტიტუტის დოცენტი