ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • დოდო ჭუმბურიძე
    • ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ისტორიის მიმართულების ხელმძღვანელი
      (თბილისი, საქართველო)