ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • ჯაბა სამუშია (თანათავმჯდომარე)
    • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
    • პროფესორი
      (თბილისი, საქართველო)