ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • ალექსანდრე სტროევი

    უნივერსიტეტი ახალი სორბონა პარიზი 3 პოფესორი
    (საფრანგეთი)