ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • მაია ჯალიაშვილი
    • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი,