ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • ადა ნემსაძე

    თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის
    ქართული ლიტერატურის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი