ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • ქევინ თუითი
    • მონრეალის უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიის პროფესორი
    • იენას ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი (2010-2014)
    • 1985 წლიდან აწარმოებს საქართველოში ეთნოლოგიურ და ლინგვისტურ საველე კვლევებს