ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • English
  • ქართული
  • სიმპოზიუმის მასალები

    XV სიმპოზიუმის მასალები 2021

    XIV სიმპოზიუმის მასალები 2020

    XIII სიმპოზიუმის მასალები 2019 (ნაწილიI) (ნაწილიII)