ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • სიმპოზიუმის კალენდარი / პროგრამა

  23 სექტემბერი, 2020

  11.00 – 13.00
  სიმპოზიუმის საზეიმო გახსნის ცერემონიალი
  სიმპოზიუმის გახსნა
  პლენარული სხდომა ქართულ ენაზე

  მოდერატორი – თათია ობოლაძე
  Zoom Meeting ID 884 6373 6355
  Passcode 942677

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/88463736355?pwd=UjVGdXVKVG5rVFdrQlRSTXRzbi9LZz09

  14.00 – 16.00
  ქართულენოვანი სექცია – ფოლკლორი და მხატვრული ტექსტი

  მოდერატორი – ადა ნემსაძე
  Zoom Meeting ID 857 3849 7312
  Passcode: 062347

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/85738497312?pwd=Q3lnMzZrMDE5cVJTNWx3WGs5Y0RtQT09

  14.00 – 16.00
  ქართულენოვანი სექცია – ისტორია და კოლექტიური მეხსიერება

  მოდერატორი – ლილი მეტრეველი
  Zoom Meeting ID 874 7529 4798
  Passcode: 156134

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/87475294798?pwd=WXMrUzQrdlJXWVUvQTJsT0xEUG5uQT09

  17.00 – 18.30
  პლენარული სხდომა
  ინგლისურენოვანი სესია

  მოდერატორი – თათია ობოლაძე
  Zoom Meeting ID 824 3231 8413
  Passcode 805813

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/82432318413?pwd=cUJuV3BrUnRWTFFFVXhxMXNPanRvZz0

  18.00 – 20.00
  ქართულენოვანი სექცია – ფოლკლორი მედიასა და შემოქმედებით ინდუსტრიაში

  მოდერატორი – მარინე ტურაშვილი
  Zoom Meeting ID 839 8932 6748
  Passcode: 986833

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/83989326748?pwd=OGhZdzNPSHdlNkEzRjFrdHFrbUdKdz09

  18.00 – 20.00
  ქართულენოვანი სექცია – მითი, რიტუალი და სიმბოლო ფოლკლორსა და ლიტერატურაში

  მოდერატორი – მარიამ გიორგაშვილი
  Zoom Meeting ID 864 4340 9042
  Passcode: 093444

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/86443409042?pwd=SlRtd3N2cFAyeldubDNWVndZNkdUUT09

  24 სექტემბერი, 2020

  10.00 – 11.00 / 11.00 – 14.00
  პლენარული სხდომა
  რუსულენოვანი სესია
  რუსულენოვანი სექცია – ფოლკლორი და ლიტერატურული ტექსტი

  მოდერატორი – ირინე მოდებაძე
  Zoom Meeting ID 868 9578 9435
  Passcode 107721

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/86895789435?pwd=eURKUTNheFdRc2lBTm9ldjNjdE1vUT09

  14.00 – 16.00
  ქართულენოვანი სექცია – ფოლკლორი და მხატვრული ტექსტი

  მოდერატორი – მარინე ტურაშვილი
  Zoom Meeting ID 889 2052 3879
  Passcode: 128111

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/88920523879?pwd=ZjhvSlVxVU5ScEFwKzJIdUVYblNsQT09

  14.00 – 16.00
  ქართულენოვანი სექცია – ფოლკლორი: ნაციონალური იდენტობის საცავი და კულტურათაშორისი კომუნიკაციის საშუალება

  მოდერატორი – ლილი მეტრეველი
  Zoom Meeting ID 862 2186 6647
  Passcode: 205849

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/86221866647?pwd=eHhXdkNrNkQyeFZTc2t0OFJFVkZudz09

  16.00 –18.00
  რუსულენოვანი სექცია – ისტორია და კოლექტიური მეხსიერება

  მოდერატორები – გაგა ლომიძე, თამარ ციციშვილი
  Zoom Meeting ID 824 2361 1064
  Passcode: 619993

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/82423611064?pwd=TDMySHlGVENaY1NFN3Zxd09SUnJGQT09

  16.00 –18.00
  ინგლისურენოვანი სექცია – მითი, რიტუალი და სიმბოლო ფოლკლორსა და ლიტერატურაში

  მოდერატორი – თათია ობოლაძე
  Zoom Meeting ID 848 7448 3913
  Passcode 249621

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/84874483913?pwd=TmtvZWhuMVBVdW95clJ2WUVKYnU4dz09

  17.00 – 18.30
  პლენარული სხდომა
  ქართულენოვანი სექცია

  მოდერატორი – მარინე ტურაშვილი
  Zoom Meeting ID 869 8257 2970
  Passcode: 271984

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/86982572970?pwd=OGw1WE12ODdkd296VWJheitacHg5UT09

  25 სექტემბერი, 2020

  11.00 – 11.45 / 11.45 – 13.00
  პლენარული სხდომა
  ინგლისურენოვანი სესია
  ინგლისურენოვანი სექცია – ფოლკლორი და მხატვრული ტექსტი

  მოდერატორები – თათია ობოლაძე, მარინა ტურაშვილი
  Zoom Meeting ID 819 9546 8682
  Passcode 011308

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/81995468682?pwd=SVpseE4zMGpRKzRhZHFmREhtcFFnUT09

  11.00 – 13.00
  ქართულენოვანი სექცია – თანამედროვე მითოლოგია და ლიტერატურული ზღაპარი

  მოდერატორი – თათია ობოლაძე
  Zoom Meeting ID 873 6228 2865
  Passcode: 353989

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/87362282865?pwd=ZUZhcFVVYlhNQ2dtcjQzZ1czK0c0QT09

  14. 00 – 16. 00
  ქართულენოვანი სექცია – მითი, რიტუალი და სიმბოლო ფოლკლორსა და ლიტერატურაში

  მოდერატორი – ლილი მეტრეველი
  Zoom Meeting ID 822 8435 2231
  Passcode 090158

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/82284352231?pwd=R1RuTnBZWEFSQldFYjB1N2paVzVkUT09

  14. 00 – 16. 00
  ქართულენოვანი სექცია – ფოლკლორული ჟანრები

  მოდერატორი – მარინე ტურაშვილი
  Zoom Meeting ID 868 4105 9615
  Passcode: 120083

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/86841059615?pwd=cTRielNoV1NUeUFuQ2FOWWhWdW9rZz09

  14. 00 – 16. 00
  ქართულენოვანი სექცია – ფოკლორი და მხატვრული ტექსტი

  მოდერატორი – შორენა შამანაძე
  Zoom Meeting ID 852 1386 8479
  Passcode: 607400

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/85213868479?pwd=QU1zSnNXVXlqa0Y0TUo1d0pCV1l5UT09

  16.00 – 18.00
  ქართულენოვანი სექცია – გიორგი ლეონიძე

  მოდერატორი – ადა ნემსაძე
  Zoom Meeting ID 869 9969 5127
  Passcode 262492

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/86999695127?pwd=QjNCWmh5clUxeklTWHNkb1pYTnZ1Zz09

  16.00 – 18.00
  ქართულენოვანი სექცია – ფოლკლორი და გენდერი

  მოდერატორი – თათია ობოლაძე
  Zoom Meeting ID 863 7155 4289
  Passcode: 232374

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/86371554289?pwd=SjJMYUdySHpyOXR0eG9TM1d2ZzBiQT09

  16.00 – 18.00
  ქართულენოვანი სექცია – ფოლკლორი და მოსაზღვრე დისციპლინები

  მოდერატორი – გაგა ლომიძე
  Zoom Meeting ID 829 4976 7797
  Passcode: 741339

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/82949767797?pwd=T2VRUElMWFg3M0RHT1VYNFEzcjVPdz09