ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • სიმპოზიუმის გახსნა

  11.00 – 13.00

  სიმპოზიუმის საზეიმო გახსნის ცერემონიალი

  სიმპოზიუმის გახსნა

  პლენარული სხდომა ქართულ ენაზე

  მოხსენებები:

  1. მაია ჯალიაშვილი / საქართველო, თბილისი

  ფოლკლორი, როგორც ინტერტექსტი: გიორგი ლეონიძის „ყივჩაღის პაემანი“

  2. ქეთევან სიხარულიძე / საქართველო, თბილისი

  ადამიანი-პერსონაჟის მხატვრული სახის დინამიკა ფოლკლორულ შემოქმედებაში

  3. მარინე ტურაშვილი / საქართველო, თბილისი

  საარქივო ფოლკლორული მასალების დიგიტალიზაციისა და ელექტრონული სისტემატიზაციის ზოგიერთი საკითხი

  მოდერატორი – თათია ობოლაძე
  Zoom Meeting ID 884 6373 6355
  Passcode 942677

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/88463736355?pwd=UjVGdXVKVG5rVFdrQlRSTXRzbi9LZz09