ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • ზოგადი ინფორმაცია
  registration
  შევსებული სარეგისტრაციო ფორმა და თეზისები გამოგზავნეთ მისამართზე: rustaveliconference@gmail.com;
  სიმპოზიუმზე რეგისტრაცია დაიწყება 1-ლი მარტიდან
  თეზისიები იგზავნება ორ ენაზე: ქართულად და ინგლისურად
  (ყურადღება მიაქციეთ ინგლისური ტექსტის ხარისხს!)
  მოცულობა – 250 სიტყვა. ორივე ენაზე შრიფტი – Sylfaen. შრიფტის ზომა – 10, ინტერვალი – 1;
  *თეზისების გამოგზავნის ბოლო ვადა – 30 ივნისი, 2023.
  *არასწორად ატვირთული თეზისები და სარეგისტრაციო ფორმა არ განიხილება!
  სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი იტოვებს მონაწილეთა შერჩევის უფლებას.
  შედეგების შეტყობინების ბოლო ვადა – 20 ივლისი;

  Abstract must be submitted in English;
  No more than 250 words, Font- Sylfaen, Size 10, Line spacing – single;
  The duration of the presentation (except plenary presentations) – 15 min.
  Registration will start from March 1, 2023
  The deadline for submitting the abstracts is June 30, 2023
  Please, send the filled registration form + an abstract to the following email: rustaveliconference@gmail.com;
  Incorrectly filled application forms will not be accepted!
  The Organizing Committee preserves the right to select symposium participants.
  The approved participants will be sent information until July 20, 2023.