ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • პლენარული სხდომა

    მომხსენებელი:

    1. სვეტლანა ანანიევა

    ყაზახეთი, ალმატი

    Rethinking the Pandemic in a Contemporary Kazakh Literature

    მოდერატორი – მაკა ელბაქიძე

    Meeting ID: 843 1522 9009

    Passcode: 141141

    Join Zoom Meeting

    https://us02web.zoom.us/j/84315229009?pwd=dldKZ2RYdjh3OUJPdlE5N1J5cVhsUT09