ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • კულტურული პროგრამა

    სიმპოზიუმი იმართება ონ-ლაინ. შესაბამისად, კულტურული პროგრამა გათვალისწინებული არ არის.