ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • კონტაქტი

  მისამართი: 0108, თბილისი, კოსტავას ქ. 5

  ტელ: (995 32) 299-53-00; 298-26-76;
  მობილური: (995) 599 56 86 85

  ელექტრონული მისამართი: rustaveliconference@gmail.com

  ფეისბუქი: https://www.facebook.com/rustaveliinstituteofgeorgianliterature