ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • სამეცნიერო კომიტეტი

  

  ირმა რატიანი (თავმჯდომარე)

  • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე
  • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
  • ტესტ

  გიორგი შარვაშიძე

  • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
  • პროფესორი

  რუტა ბრუზგენე

  • ნიკოლას რომერისის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი

  რახილა გაიბულაევა

  • ბაქოს სლავური უნივერსიტეტის პროფესორი
  • კომპარატივისტული ლიტერატურის აზერბაიჯანის ასოციაციის პრეზიდენტი

  რუსუდან ჩოლოყაშვილი

  • ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
  • შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების ხელმძღვანელი

  იურატე ლანდსბერგიტე-ბეხერი

  • ფილოლოგიის დოქტორი
  • ლიტვური კულტურის კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

  გაგა ლომიძე

  • ოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი
  • კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის (GCLA) პრეზიდენტი

  ჯესიკა პრესმანი

  • სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
  • დიგიტალური ფილოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი

  ალექსანდრ სტროევი

  • ახალი სორბონა ‐ პარიზი 3 უნივერსიტეტის პროფესორი

  ოლგა ჩერვინსკაია

  • იური ფედკოვიჩის სახელობის ჩერნოვცის ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი
  • აზღვარგარეთის ლიტერატურის, ლიტერატურის თეორიისა და სლავური ლიტერატურის კათედრის გამგე

  ბელა წიფურია

  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
  • შედარებითი ლიტერატურის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

  ჯერი უაითი

  • სასკაჩევანის უნივერსიტეტის პროფესორი, კანადა

  საორგანიზაციო კომიტეტი

  

  მაკა ელბაქიძე (თავმჯდომარე)

  • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე
  • თსუ ასოცირებული პროფესორი

  გიორგი დონაძე (თანათავმჯდომარე)

  • საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის დირექტორი

  თათია ობოლაძე

  • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატვისტიკის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი
  • თსუ დოქტორანტი

  მირანდა ტყეშელაშვილი

  • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის სწავლული მდივანი
  • ქართული ლიტერატურის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი

  მარინე ტურაშვილი

  • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი

  ლილი მეტრეველი

  • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი

  ეკა ჩხეიძე

  • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურს ინსტიტუტის ფოლკლორის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი