ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • კლასიკური „პანდემიური“ ტექსტების რეფლექსირება თანამედროვე ლიტერატურულ პროცესში

  მომხსენებლები:

  1. ნინო გოგიაშვილი

  საქართველო, თბილისი

  ლიტერატურაში ასახული პანდემია, როგორც კაცობრიობის ლაკმუსი და წამალი

  2. მაია ჯალიაშვილი

  საქართველო, თბილისი

  მალარია, როგორც ეგზისტენციალური კრიზისი

  3. თამარ შარაბიძე

  საქართველო, თბილისი

  სიკვდილი კოლექტიურ სასჯელთან მიმართებაში (ქართული ლიტერატურის მაგალითზე)

  4. ანა დოლიძე

  საქართველო, თბილისი

  „დედამიწა დაბერწდა და თავის შვილებს თვითონვე კლავს“
  (პანდემიის მითოსური ფსიქოლოგია)

  5. თათია ობოლაძე

  საქართველო, თბილისი

  „სიფილიზაცია“ და სიმბოლიზმი

  მოდერატორი – თამარ შარაბიძე

  Meeting ID: 972 4100 1112

  Passcode: 123456

  Join Zoom Meeting

  https://zoom.us/j/97241001112?pwd=NXFzcmZsZ1o4anVYblBVVi93dzcvQT09