ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • ქართული
  • English
  • კენჟეხან მატიჟანოვი
    • ყაზახეთის რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ლიტერატურისა და ხელოვნების აუეზოვას ინსტიტუტის დირექტორი
    • ფილოლოგიის დოქტორი, ყაზახეთის რესპუბლიკის საპატიო თანამშრომელი, ინფორმაციის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი
    • ავტორი წიგნების: „საოჯახო რიტუალი ყაზახურ ფოლკლორში“ (2007), „ყაზახეთის საბავშვო ფოლკლორი“(1995), „ოქროს საცავი“(1996, თანაავტორი), „ლულაბიდან გლოვამდე: ყაზახების ფოლკლორის საოჯახო რიტუალის შესახებ“(1996), „ყაზახური ფოლკლორის ნიმუშები რადლოვას V.V. კრებულში“ (1997, თანაავტორი), „თამაშის ელემენტები ყაზახურ ფოლკლორში“(1997) და სხვ.