ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • კარანტინი და იზოლაცია ლიტერატურაში

  მომხსენებლები:

  1. ქეთევან ნადარეიშვილი

  საქართველო, თბილისი

  ათენის ჭირის ნარატივი ეპიდემიის სოციალურ და ინტელექტუალურ კონსტრუქტად გააზრების კონტექსტში

  2. მანანა ფხაკაძე

  საქართველო, თბილისი

  პირველი პანდემია

  3. ეკა ჩხეიძე

  საქართველო, თბილისი

  ჟამიანობა ლიტერატურაში

  4. გრიგოლ ჯოხაძე

  საქართველო, თბილისი

  „გამიჯნეთ, მაგრამ შეინარჩუნეთ!“ ოსიპ მანდელშტამის იზოლაცია

  5. დავით მაზიაშვილი

  საქართველო, თბილისი

  მარიჯანი და ჯოისი ალექსიძის ოთახიდან

  მოდერატორი – ლილი მეტრეველი

  Meeting ID: 990 0293 2323

  Passcode: 123456

  Join Zoom Meeting

  https://zoom.us/j/99002932323?pwd=SytrQzNIZFFMSnBXM2NDN3NQSmpFZz09