ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

 • ქართული
 • English
 • XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი – აბრეშუმის გზის ქვეყნების ფოლკლორი (ეძღვნება გოგლას – გიორგი ლეონიძის ხსოვნას)

  გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმზე –
  „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“
  რომელიც ჩატარდება 2020 წლის 23-26 სექტემბერს.

  XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმის თემაა:
  აბრეშუმის გზის ქვეყნების ფოლკლორი

  (ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს გიორგი ლეონიძეს)

  სიმპოზიუმის ფარგლებში იმუშავებს შემდეგი მიმართულებები:

  • ისტორია და კოლექტიური მეხსიერება
  • ფოლკლორი – ნაციონალური იდენტობის საცავი
  • მითი, რიტუალი და სიმბოლო ფოლკლორსა და ლიტერატურაში
  • ფოლკლორული ჟანრები
  • ფოლკლორი და მხატვრული ტექსტი
  • თანამედროვე მითოლოგია და ლიტერატურული ზღაპარი
  • მუსიკალური ფოლკლორი
  • თანამედროვე ფოლკლორული ნარატივები (ურბანული მითები)
  • ფოლკლორი და გენდერი
  • ფოლკლორი – კულტურათაშორისი კომუნიკაციების  საშუალება
  • ფოლკლორი მულტიკულტურულ საზოგადოებაში – ტრადიცია და ინოვაცია კულტურაში
  • ფოლკლორი და მოსაზღვრე სამეცნიერი დისციპლინები (ისტორია, ლიტერატურა, ეთნოლოგია)
  • ფოლკლორის, როგორც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია
  • ფოლკლორი და დიგიტალური ეპოქა
  • ციფრული ფოლკლორული არქივები და მონაცემთა ბაზები
  • საველე-შემკრებლობითი კვლევის პრაქტიკა
  • ფოლკლორი და მულტიმედია
  • ფოლკლორი პოპკულტურაში
  • ფოლკლორი მედიასა და შემოქმედებით ინდუსტრიებში
  • ფოლკლორისტები: სახელები, ეპოქები, ღვაწლი

  სიმპოზიუმის სამუშაო ენები:  ქართული, ინგლისური, რუსული.