ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები

       

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

  • English
  • ქართული
  • ჰაიატე სოტომე

    მეცნიერების განვითარების იაპონური საზოგადოების მკვლევარი, კიოტოს უნივერსიტეტი (იაპონია)